Image
November 3, 2023

Prif Weithredwr Grŵp Barcud Hysbyseb

News, Optional

Prif Weithredwr GrŵpCanolbarth/Gorllewin CymruPecyn oddeutu £135,000 A ninnau wedi’n gwreiddio’n ddwfn ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro, yn Barcud, rydym yn uchelgeisiol i wneud mwy i greu sylfeini cadarn, ...

September 21, 2023

Ymadawiad Y Prif Weithredwr.

News, Optional

Datganiad gan Alison Thorne, Cadeirydd Barcud. “Ar ôl rhyw 16 mlynedd wrth y llyw, yn adeiladu Tai Ceredigion yn gyntaf, ac yna, ar ôl uno Tai Ceredigion â Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru a ffurfiodd Barcud, gan arwain y gwaith int...

April 21, 2023

PENODI CADEIRYDD NEWYDD I’R GRŴP

News, Optional

Mae Barcud yn falch o gyhoeddi bod Alison Thorne wedi’i phenodi  yn Gadeirydd Bwrdd newydd i’r Grŵp, a bydd yn ymuno â’r  gymdeithas ddechrau mis Ebrill 2023.  Mae gan Alison wybodaeth werthfawr fel aelod bwrdd profiadol dros ...

April 21, 2023

Adroddiad Tryloywder Tâl

News, Optional

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi cyhoeddu’r adroddiad diweddaraf ar Tryloywder Tâl. Mae’r data yn cyfeirio at gyflogau rhwng cyfnod 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 ac 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Cliciwch yma i ddarllen...

January 27, 2023

Diweddariad DPA

News, Optional

Mae Barcud yn cyrraedd chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan ddangos cysondeb cyson yn yr holl Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. Diweddarwyd y wybodaeth ym mis Rhagfyr 2022....

October 26, 2022

Tuedd ar i fyny ar gyfer DPA

News, Optional

Mae Barcud newydd gyhoeddi’r ffigurau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol diweddaraf sy’n dangos tuedd gyson ar i fyny mewn meysydd busnes allweddol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r busnes, tenantiaid a...

Load More