Image
April 21, 2023

PENODI CADEIRYDD NEWYDD I’R GRŴP

News, Optional

Mae Barcud yn falch o gyhoeddi bod Alison Thorne wedi’i phenodi  yn Gadeirydd Bwrdd newydd i’r Grŵp, a bydd yn ymuno â’r  gymdeithas ddechrau mis Ebrill 2023.  Mae gan Alison wybodaeth werthfawr fel aelod bwrdd profiadol dros ...

April 21, 2023

Adroddiad Tryloywder Tâl

News, Optional

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi cyhoeddu’r adroddiad diweddaraf ar Tryloywder Tâl. Mae’r data yn cyfeirio at gyflogau rhwng cyfnod 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 ac 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. Cliciwch yma i ddarllen...

January 27, 2023

Diweddariad DPA

News, Optional

Mae Barcud yn cyrraedd chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan ddangos cysondeb cyson yn yr holl Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. Diweddarwyd y wybodaeth ym mis Rhagfyr 2022....

October 26, 2022

Tuedd ar i fyny ar gyfer DPA

News, Optional

Mae Barcud newydd gyhoeddi’r ffigurau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol diweddaraf sy’n dangos tuedd gyson ar i fyny mewn meysydd busnes allweddol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r busnes, tenantiaid a...

June 8, 2022

Dyfarniad Rheoleiddio Interim

News, Optional

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Barcud Cyfyngedig – Dyfarniad Rheoleiddio Interim Asesiad: Mawrth 2021. Cymdeithas dai a ffurfiwyd yn Nhachwedd 2020 yw Barcud, yn dilyn uno Tai Ceredigion â Thai Canolbarth Cymru. Mae...

Load More