Image
October 26, 2022

Tuedd ar i fyny ar gyfer DPA

News, Optional

Mae Barcud newydd gyhoeddi’r ffigurau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol diweddaraf sy’n dangos tuedd gyson ar i fyny mewn meysydd busnes allweddol. Mae hyn yn newyddion gwych i’r busnes, tenantiaid a...

June 8, 2022

Dyfarniad Rheoleiddio Interim

News, Optional

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Barcud Cyfyngedig – Dyfarniad Rheoleiddio Interim Asesiad: Mawrth 2021. Cymdeithas dai a ffurfiwyd yn Nhachwedd 2020 yw Barcud, yn dilyn uno Tai Ceredigion â Thai Canolbarth Cymru. Mae...

June 8, 2022

Adeilad newydd, enw newydd, bywyd newydd

News, Optional

Wrth i waith fynd rhagddo yn dda ar safle hen Adeiladau’r Llywodraeth yn Llanbedr Pont Steffan, mae’n bleser gan Barcud gyhoeddi mai enw’r Ganolfan Fusnes newydd fydd Creuddyn. Bydd yr adeilad newydd, sydd tua 250 metr o Nant Creud...

June 8, 2022

Ymunwch â ni!

News, Optional

Mae Barcud a’i is-gwmnïau, sef Gofal a Thrwsio Powys ac EOM Electrical Contractors Ltd (EOM), yn chwilio am aelodau Bwrdd i ymuno â’r tîm. Barcud yw cymdeithas dai fwyaf newydd Cymru. Ynghyd â’i is-gwmnïau, sef Gofal a Thrwsio...

Load More