Image
Os ydych yn chwilio am eiddo cymdeithasol i’w rentu, eiddo rhent canolradd neu eiddo sy’n perthyn i gynlluniau Cymorth i Brynu er mwyn prynu eich cartref cyntaf, gall Barcud helpu.
Mathau o gartrefi
Cyn gwneud cais am gartref gyda chymdeithas dai, rhaid yn gyntaf i chi gofrestru gyda’r awdurdod lleol yn yr ardal yr hoffech fyw ynddi.
1) Penderfynwch ar yr ardal yr hoffech fyw ynddi
2) Cofrestrwch gyda’ch Cyngor lleol

Pan fyddwch wedi nodi eich manylion a phan fydd eich cais wedi’i brosesu gan y Cyngor Sir
perthnasol, byddwch yn cael gwybod beth yw eich statws o ran blaenoriaeth ar gyfer cael eich
ailgartrefu, e.e. yng Ngheredigion bydd eich cais yn cael ei roi mewn band a bydd y graddau y mae
tai addas ar gael yn dibynnu ar y band y mae eich cais ynddo.

Cofiwch fod yn RHAID i chi gofrestru – os nad ydych ar y Gofrestr Tai, ni ellir eich ystyried ar gyfer
cartref.

AR GAEL I’W RHENTU
Dyma’r cartrefi sydd ar gael ar hyn o bryd i’w rhentu:
1 Bedroom flat
Hafan yr Efail, Llanon
£112.30 per week

We have a first-floor 1 bedroomed flat available:
Hafan yr Efail Sheltered Scheme, Llanon, Ceredigion.
(Service charge included)

Please Note: This flat is available for persons over the age of 55

Applicants must register with:
www.ceredigionhousingoptions.cymru

Posted: 12/01/2021

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
For more information please email: post@barcud.cymru