Image

Swyddog Galluogi Tai Gwledig

Mae Swyddogion Galluogi Tai Gwledig yn gweithio gyda chymunedau gwledig ledled Cymru ac ar eu rhan i fynd i’r afael â’r prinder tai fforddiadwy. Mae’r gwaith yn golygu adnabod yr angen am dai yn lleol a dod o hyd i gyfleoedd datblygu neu eiddo gwag y gellir ailddechrau ei ddefnyddio. Caiff y gwaith hwn ei gyflawni mewn partneriaeth â’r gymuned leol, yn ogystal â phartïon eraill sydd â diddordeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu â ni.

We are working hard to get our contact form back up and running
If you want to contact us by email, please use the link below: