Image
Prif Weithredwr Grŵp Barcud Hysbyseb

Canolbarth/Gorllewin Cymru
Pecyn oddeutu £135,000

Dysgu mwy

Swyddi Gwag Cyfredol

Image
Swyddog Caffael
disgrifiad swydd
manylion swydd

Postio: 02/03/2022
Dyddiad cau: 22/03/2022
Lleoliad:Y Drenewydd, Llanbedr Pont Steffan neu Aberystwyth

Image
Cydlynydd Cynllun
disgrifiad swydd
manylion swydd

Postio: 14/04/2022
Dyddiad cau: 10/05/2022
Lleoliad: Glascoed, Llandysul

Image
Welfare Benefits Officer
disgrifiad swydd
manylion swydd

Postio: 29/04/2022
Dyddiad cau: 25/05/2022
Lleoliad:Drenewydd

Image
Gweinyddwr Adnoddau Dynol a Hyfforddiant
Job Details
Job Description

Posted: 01/12/2021
Closing Date: 05/01/2022
Location:Lampeter or Newtown

Image
Rheolwr Medra
Job Details
Job Description

Posted: 01/12/2021
Closing Date: 06/01/2022
Location: Aberystwyth and Lampeter

Image
Gweinyddwr Medra X2
Job Details
Job Description

Posted: 06/12/2021
Closing Date: 06/01/2021
Location:Llanbedr, Aberystwyth

Image
Swyddog Adnoddau Dynol a’r Gyflogres
Job Details
Job Description

Posted: 09/12/2021
Closing Date: 05/01/2022
Location:Lampeter or Newtown

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
I ymgeisio, ewch ati i lawrlwytho’r ffurflenni canlynol, eu llenwi a’u dychwelyd i HRTeam@barcud.cymru

SWYDDI GWAG GYDA’N HIS-GWMNÏAU

Mae ein his-gwmnïau yn lleoedd gwych i weithio ynddynt hefyd! Dyma’r cyfleoedd       diweddaraf sydd ar gael:

Vacancies coming soon

Image
Project Accommodations Officer
Job Details
Job Description

Posted: 24/011/2021
Location: Newtown, Powys

Image
Caseworker
 
Job Details
Job Description

Posted: 01/12/2021
Location: Powys

Closing Date: 13/12/2021

Image
Gweithiwr Cynnal a Chadw Cyffredinol X2
manylion swydd
disgrifiad swydd
disgrifiad personol

Postio: 14/03/2022
Lleoliad: Y Drenewydd
Dyddiad cau: 13/04/2022

Image
Gweithiwr Gwaith Allanol
manylion swydd
disgrifiad swydd
disgrifiad personol

Postio: 15/03/2022
Lleoliad: Y Drenewydd
Dyddiad cau: 05/04/2022

Image
Prentis Plymwr
manylion swydd
disgrifiad swydd
disgrifiad personol

Postio: 18/03/2022
Lleoliad: Y Drenewydd
Dyddiad cau: 11/04/2022

I ymgeisio am unrhyw swydd gydag EOM, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol

(gan nodi’n glir pa swydd yr ydych yn ymgeisio amdani) i HRTeam@barcud.cymru

Mae Barcud yn lle gwych I weithio.  Dyma pam

CURRENT VACANCIES

Vacancies coming soon

For more information please contact HRTeam@barcud.cymru


  PRESENT OR MOST RECENT EMPLOYMENT


  PREVIOUS WORK EXPERIENCE  QUALIFICATIONS


  OTHER SKILLS


  PROFESSIONAL QUALIFICATIONS


  WHY ARE YOU APPLYING FOR THIS POST?


  Are there any specific requirements that will assist you when attending an interview?


  REHABILITATION OF OFFENDERS ACT 1974


  REHABILITATION OF OFFENDERS ACT 1974


  REFERENCES


  Yes, please contact me.


  LANGUAGE SKILLS

  Do you wish to conduct your interview in Welsh.


  DATA PROTECTION ACT 1998

  The information given may be processed by computer and will be used for recruitment and selection purposes only.

  Please respond in the following language (required)
  EnglishCymraeg

  Permission to Store your Form Information

  Checking this box indicates you understand and accept that the information you submit will be stored and viewed according to our Privacy Policy.

  Yes, I understand and accept my information will be stored.