Slide WORK
WITH US

“Mae’n bwysig bod pob aelod o staff yn ymwybodol o wasanaeth i gwsmeriaid. Mae ein hymarweddiad yn ystod ein diwrnod gwaith a’r ffordd yr ydym yn siarad ac yn ymddwyn yn effeithio ar bawb – ein tîm, ein cydweithwyr, ein tenantiaid a Barcud fel busnes. Gallai enw drwg – yn fewnol ac yn allanol – effeithio ar ddyfodol pawb.”

Image

Mae Dyma’r sector Tai yn rhoi sylw i’r cyfleoedd gwych o ran gyrfa sydd ar gael yn ein sector yng Nghymru. Darllenwch y straeon a dewch i ddeall y cefndir a gweld y potensial.

CLICIWCH YMAI FYND I DYMA'R SECTOR TAI

SWYDDI GWAG AR HYN O BRYD

Ydyn ni wedi llwyddo i ddal eich sylw? Gwych!

Dyma’r swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd:

Image
Responsive Repairs Officer
Job Description
Job Details

Posted: 26/3/2021
Closing Date: 16/4/2021
Location: Aberystwyth/Lampeter

Image
Senior Contracts Officer
Job Description
Job Details

Posted: 26/3/2021
Closing Date: 16/4/2021
Location: Newtown, Aberystwyth or Lampeter

Image
Senior Human Resources Officer
Job Description
Job Details

Posted: 26/3/2021
Closing Date: 15/4/2021
Location: Lampeter or Newtown

Image
Finance Assistant
Job Details
Job Description

Posted: 15/09/2021
Closing Date: 30/09/2021
Location:Lampeter

Image
Senior Customer Services Officer
Job Details
Job Description

Posted: 15/09/2021
Closing Date: 30/09/2021
Location:Newtown

Image
Scheme Co-Ordinator
Job Details
Job Description

Posted: 22/09/2021
Closing Date: 12/10/2021
Location:Maes Gogerddan, Aberystwyth

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
I ymgeisio, ewch ati i lawrlwytho’r ffurflenni canlynol, eu llenwi a’u dychwelyd i HRTeam@barcud.cymru

SWYDDI GWAG GYDA’N HIS-GWMNÏAU

Mae ein his-gwmnïau yn lleoedd gwych i weithio ynddynt hefyd! Dyma’r cyfleoedd       diweddaraf sydd ar gael:

Vacancies coming soon

Image
Caseworker (Mamwlad Project)
Job Details
Job Description

Posted: 03/09/2021
Location: Powys

Image
Caseworker (Mamwlad Project)
Job Details
Job Description

Posted: 20/09/2021
Location: Newtown

I ymgeisio am unrhyw swydd gydag EOM, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol

(gan nodi’n glir pa swydd yr ydych yn ymgeisio amdani) i HRTeam@barcud.cymru

CURRENT VACANCIES

Vacancies coming soon

For more information please contact HRTeam@barcud.cymru

  PRESENT OR MOST RECENT EMPLOYMENT

  PREVIOUS WORK EXPERIENCE


  QUALIFICATIONS

  OTHER SKILLS

  PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

  WHY ARE YOU APPLYING FOR THIS POST?

  Are there any specific requirements that will assist you when attending an interview?

  REHABILITATION OF OFFENDERS ACT 1974

  REHABILITATION OF OFFENDERS ACT 1974

  REFERENCES


  Yes, please contact me.

  LANGUAGE SKILLS

  Do you wish to conduct your interview in Welsh.  DATA PROTECTION ACT 1998

  The information given may be processed by computer and will be used for recruitment and selection purposes only.


  Please respond in the following language (required)
  EnglishCymraeg  Permission to Store your Form Information

  Checking this box indicates you understand and accept that the information you submit will be stored and viewed according to our Privacy Policy.

  Yes, I understand and accept my information will be stored.