Image
Ymunwch â Grŵp Monitro Barcud

Mae aelodau’r Grŵp yn denantiaid o bob cwr o’r ardal y mae Barcud yn gweithredu ynddi, ac maent fel rheol yn cwrdd ar ddydd Gwener olaf pob mis (ar wahân i fis Awst a mis Rhagfyr). Maent yn trafod unrhyw faterion a phryderon sydd wedi’u codi ac yn rhannu unrhyw wybodaeth y maent wedi’i chael yn dilyn eu cyfarfodydd misol â Uwch Dîm Rheoli Barcud neu aelodau o Dîm Rheoli Gweithredol Barcud.

  I weld copi o Gylch Gwaith Grŵp Monitro Barcud, CLICIWCH YMA
  I weld copi o Adroddiad Blynyddol Grŵp Monitro Barcud, CLICIWCH YMA
  Image
  Paul Clasby
  Chair
  Ceredigion
  Image
  Vic Brown
  Vice Chair
  Powys
  Image
  Peter Deakin
  Treasurer
  Ceredigion
  Image
  Jim Scanlan
  Ceredigion
  Image
  Anita Clasby
  Ceredigion
  Image
  Bryan Owen
  Powys
  Image
  Debby Crewe
  Powys
  Image

  Debbie Burton

  Powys

  Image
  Mair Jones
  Ceredigion
  Image
  Jenny Edwards
  Ceredigion
  Image
  Sioned Evans
  Ceredigion
  Image
  Jan Hipgrave
  Powys
  Image
  Eadie Lloyd
  Ceredigion
  Image
  John Pope
  Ceredigion
  Image

  David Gilmour

  Ceredigion
  Image

  Sally Ellis

  Powys

  Image

  Debbie Burton

  Ceredigion
  Image

  Martin Leett

  Ceredigion