Image
Ymunwch â Grŵp Monitro Barcud

Cafodd Grŵp Monitro Barcud ei ffurfio ar ôl i Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru uno â’i gilydd.

Mae aelodau’r Grŵp yn denantiaid o bob cwr o’r ardal y mae Barcud yn gweithredu ynddi, ac maent fel rheol yn cwrdd ar ddydd Gwener olaf pob mis (ar wahân i fis Awst a mis Rhagfyr). Maent yn trafod unrhyw faterion a phryderon sydd wedi’u codi ac yn rhannu unrhyw wybodaeth y maent wedi’i chael yn dilyn eu cyfarfodydd misol â Thîm Gweithredol Barcud neu aelodau o Dîm Rheoli Gweithredol Barcud.

  I weld copi drafft o Gylch Gwaith Grŵp Monitro Barcud, CLICIWCH YMA
  Image
  Paul Clasby
  Chair
  Ceredigion
  Image
  Vic Brown
  Vice Chair
  Powys
  Image
  Peter Deakin
  Treasurer
  Ceredigion
  Image
  Martin Leett
  Ceredigion
  Image
  Jim Scanlan
  Ceredigion
  Image
  Eadie Lloyd
  Ceredigion
  Image
  Anita Clasby
  Ceredigion
  Image
  Bryan Owen
  Powys
  Image
  Debby Crewe
  Powys
  Image
  Mair Jones
  Ceredigion
  Image
  Annie Train
  Ceredigion
  Image
  Jenny Edwards
  Ceredigion
  Image
  Peter Roberts
  Ceredigion
  Image
  Tony Gray
  Ceredigion
  Image
  Ken Cross
  Ceredigion
  Image
  Rhian Morse
  Ceredigion
  Image
  Reg Taylor
  Powys
  Image
  Dennis Hooper
  Powys
  Image
  Sioned Evans
  Ceredigion
  Image
  Dafydd Jones
  Ceredigion