Image

Yn Barcud, byddwn yn ymfalchïo yn ein gwaith ac yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn ei wneud yn dda.

Os oes gennych rywbeth y mae angen ei atgyweirio, gallwch sôn amdano drwy ddefnyddio un o’r dulliau isod.

RHESTR WIRIO
Angen gwaith atgyweirio? Dyma ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth
 • Rydym yn darparu gwasanaeth atgyweirio o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ogystal â gwasanaeth atgyweirio mewn argyfwng ‘y tu allan i oriau gwaith arferol’, a ddarperir gan Llesiant Delta.
 • Byddwn yn ceisio creu archeb waith ar y diwrnod y byddwch yn gofyn am waith atgyweirio, oni bai bod angen i ni archwilio’r diffyg yn gyntaf.
 • Lle bo modd, byddwn yn cynnig apwyntiad a fydd yn gyfleus i bawb neu’n ceisio cwblhau’r gwaith atgyweirio fel a ganlyn:
  • Gwaith atgyweirio mewn argyfwng cyn pen 24 awr
  • Gwaith atgyweirio brys cyn pen 5 diwrnod
  • Gwaith atgyweirio arferol, nad yw’n waith brys, cyn pen 28 diwrnod

Rydym yn gweithio’n galed i gael ein ffurflen ar gyfer cysylltu â ni i weithio unwaith eto.
Os hoffech gysylltu â ni drwy ebost, defnyddiwch y ddolen gyswllt isod:

  Please respond in the following language (required)
  EnglishCymraeg

  Permission to Store your Form Information

  Checking this box indicates you understand and accept that the information you submit will be stored and viewed according to our Privacy Policy.

  Yes, I understand and accept my information will be stored.