Image

Yn 2018, cyhoeddodd Byrddau gwirfoddol Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru eu bod wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd y gallai’r ddau landlord gydweithio’n agosach â’i gilydd.

Drwy wneud hynny, mae’r sefydliad newydd mewn sefyllfa i ddatblygu mwy fyth o gartrefi fforddiadwy a darparu cyfleoedd mwy sylweddol o ran cyflogaeth a hyfforddiant i’w staff a’i denantiaid yn rhanbarth y gorllewin a’r canolbarth. Mae’r uno yn cynnig cyfleoedd newydd cyffrous i denantiaid, preswylwyr, gweithwyr a busnesau lleol.

GERTHOEDD BRAND
Image
Ymrwymaid
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu sylfeini cadarn ar gyfer bywyd.
Image
Balchder
Rydym un ymfalchïo yn ein gwaith ac yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn ei wenud yn dda
Image
Parch
Rydym yn parchu'r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw ac iddyn nhw, ac rydym yn gwerthfawrogi'r cyfraniad y maent yn ei wneud
Image
Gofal
Mae ein pobl, ein cymunedau, ein diwylliant, ein glawd a'r blaned yn bwysig i ni
Image
Tîm
Rydym yn gweithio gyda’n cydweithwyr, ein tenantiaid, ein cymunedau a’n partneriaid i’n helpu ein gilydd i lwyddo.