Image
CYMRYD RHAN YN BARCUD

Hoffech chi gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a helpu Barcud i wella’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu i chi?

Os felly, dyma rai o’r ffyrdd y gallwch gymryd rhan:

Gall Barcud gynnig cefnogaeth a help, yn ogystal â hyfforddiant os oes angen, gydag unrhyw un o’r opsiynau hyn. Os hoffech fynychu cyfarfod gallwn ddarparu cludiant am ddim, helpu gyda chostau teithio a helpu gyda chostau gofalwr neu ofal plant.

Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech gael gwybod mwy, mae croeso i chi gysylltu ag un o’n Swyddogion Cynnwys Tenantiaid drwy: