Rhestr fer ar gyfer yr Uwch Swyddog Tai

Mae Siân Hopwood, Uwch Swyddog Tai yn Barcud, wedi cyrraedd rhestr fer rhestr fawreddog 40 Dan 40 Inside Housing, gan ddathlu unigolion eithriadol o dan 40 oed sy’n llywio dyfodol y sector tai.

Wedi’i lleoli yn swyddfeydd Tŷ Canol yn y Drenewydd, dewiswyd Siân o blith dros 300 o ymgeiswyr am ei gwaith rhagorol a’i hymroddiad. Daeth ei henwebiad gan y Rheolwr Tai, Jean O’Neill, a amlygodd nodweddion perfformiad ac arweinyddiaeth eithriadol Siân.

“Mae perfformiad rhagorol Siân, ei hymroddiad, a’i dull tosturiol yn ei hamlygu fel arweinydd newydd yn y sector tai,” meddai Jean O’Neill. “Mae ei gallu i ymdopi â heriau cymhleth gydag empathi ac effeithlonrwydd yn ei gwneud yn ymgeisydd delfrydol ar gyfer y wobr hon. Mae Siân Hopwood yn wirioneddol yn unigolyn eithriadol ac yn arweinydd y dyfodol i’w gwylio.”

Nod y gwobrau 40 Dan 40, a drefnwyd i nodi pen-blwydd Inside Housing yn 40 oed, yw arddangos talent ac arweinyddiaeth o fewn sector tai y DU. Mynychodd Siân y seremoni wobrwyo ym Manceinion yr wythnos diwethaf, lle er na chafodd ei dewis ar gyfer y 40 olaf, mae ei champ wrth gyrraedd y rhestr fer yn destun balchder mawr i Barcud. Mae Barcud yn hynod falch o gyflawniad Siân, gan ei chydnabod fel gweithiwr proffesiynol amlwg mewn maes hynod gystadleuol.