Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid – 19 Mehefin

Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

11.00am – 2.00pm

Dewch i gwrdd â staff:

Tîm Arwain Barcud

Y Tîm Tai a Chefnogaeth

Cynnal, sef y Tîm Cynnal Tenantiaethau

Y Tîm Atgyweirio a Chynnal a Chadw

Dewch i glywed am:

Grŵp Monitro Barcud

Safon Ansawdd Tai Cymru 2023

Prif Weithredwr Newydd Barcud – Jason Jones

Cinio a phaned am ddim
Help gyda chostau gofal plant

Ble?

Hafan Yr Afon, Maes Parcio’r Lôn Gefn, Y Drenewydd, Powys, SY16 2NH

Cysylltwch â Barcud erbyn dydd Llun 10 Mehefin i roi gwybod i ni a fyddwch yn mynychu, a oes gennych unrhyw anghenion dietegol, a oes angen help arnoch i drefnu cludiant neu a hoffech i’ch costau cludiant gael eu had-dalu. Bydd Barcud yn talu costau cludiant pan fydd ffurflen hawlio wedi’i chwblhau ar ôl y digwyddiad.

Nodwch y bydd cyfarfod nesaf Fforwm Cyswllt y Tenantiaid yn cael ei gynnal yn Aberystwyth

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ond yr hoffech i ni ofyn cwestiwn ar eich rhan, cysylltwch â Sue neu Alisa.