Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid – 6 Mawrth

Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid

Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

11.00am – 2.00pm

Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth

Coedlan y Parc, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PG

Cyfle i gwrdd â staff:

  • Tîm Arwain Barcud
  • Y Tîm Tai a Chefnogaeth
  • Tîm Cynnal, sef y Tîm Cynnal Tenantiaethau
  • Y Tîm Atgyweirio a Chynnal a Chadw

Dewch i glywed am:

  • Grŵp Monitro Barcud
  • Diweddariad am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 contractau newydd
  • Lleithder, llwydni ac anwedd
  • Barcud a’r Prif Weithredwr recriwtio
  • Help gyda chosta gofal plant
  • Cinio a phaneidiau AM DDIM

Dylech gysylltu â Barcud drwy onio 0300 111 3030 erbyn

Dydd Llun 26 Chwefror roi gwybod i ni a fyddwch yn bresennol ac a oes angen tacsi arnoch.

Bydd Barcud yn talu eich costau teithio ar ôl I chi gwblhau ffurflen hawlio costau

Nodwch y bydd cyfarfod nesaf Fforwm Cyswllt y Tenantiaid yn cael ei gynnal yn y Drenewydd