DATBLYGIADAU CYFFROUS YN YR YSTOG

Gall fod yn wirioneddol anodd i’r sawl sy’n awyddus i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain gael eu troed ar yr ysgol eiddo. Dyna pam yr oedd Barcud yn falch o weld rhagor o deuluoedd yn symud i mewn i’w cartref “Rhentu i Berchnogi” newydd ddechrau mis Rhagfyr. Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw’r cynllun “Rhentu i …

Dangos Cynlluniau ar gyfer Datblygiad Arfaethedig yng Nghwmann, Sir Gaerfyrddin

Mae Barcud yn rhoi’r cyfle i’r gymuned leol yng Ngwmann i roi sylwadau ar ei cynlluniau arfaethedig i ddatblygu cartrefi newydd yn y pentref cyn i’r cais llawn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Gâr. Mae’r datblygiad arfaethedig yn cynnwys newid cyn Ysgol Coedmor i gartref ac adeiladu 21 cartref fforddiadwy newydd ar dir yr hen ysgol. Mae’r datblygiad arfaethedig …