CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a sir Benfro.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Cyhoeddi DPA diweddaraf Barcud
...
View

PENODI CADEIRYDD NEWYDD I’R GRŴP
Mae Barcud yn falch o gyhoeddi bod Alison Thorne wedi’i phenodi  yn Gadeirydd Bwrdd newydd i’r Grŵp, a bydd yn ymuno â’r  gymdeithas ddechrau mis...
View

Adroddiad Tryloywder Tâl
Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi cyhoeddu’r adroddiad diweddaraf ar Tryloywder Tâl. Mae’r data yn cyfeirio at gyflogau rhwng cyfnod 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth...
View

Diweddariad DPA
Mae Barcud yn cyrraedd chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan ddangos cysondeb cyson yn yr holl Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. Diweddarwyd y wybodaeth ym mis Rhagfyr...
View

0+

O GARTREFI PRESENNOL


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI