CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a sir Benfro.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Tuedd ar i fyny ar gyfer DPA
Mae Barcud newydd gyhoeddi’r ffigurau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Allweddol diweddaraf sy’n dangos tuedd gyson ar i fyny mewn meysydd busnes allweddol. Mae hyn...
View

Barcud yn derbyn y Dyfarniad Rheoleiddio llawn cyntaf
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r Dyfarniad Rheoliadol llawn cyntaf ar gyfer Barcud. Mae’r Bwrdd a’r Tîm Arwain wrth eu bodd gyda’r raddfa uchaf bosibl, sy’n...
View

Mae Barcud yn falch o gyhoeddi ei fod wedi’i restru fel un o’r rownd derfynol yng Ngwobrau Eiddo Cymru 2022.
Mae’r datblygiad ym Maes Corton, Llanandras gan Barcud mewn cydweithrediad â Penseiri Hughes, SJ Roberts Construction a Morris, Marshall a Poole wedi cyrraedd y rhestr...
View

CYLCH CARON AR STOP OND YR UCHELGAIS A’R YMRWYMIAD YN PARHAU
Mae prosiect partneriaeth i ddarparu Canolfan Adnoddau Integredig yn Nhregaron – Cylch Caron – wedi cael ei atal. Fodd bynnag, dywed y partneriaid eu bod...
View

0+

O GARTREFI PRESENNOL


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI