CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Ceredigion, Powys, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Diweddariad DPA Gorffennaf 2024
...
View

Rhestr fer ar gyfer yr Uwch Swyddog Tai
Mae Siân Hopwood, Uwch Swyddog Tai yn Barcud, wedi cyrraedd rhestr fer rhestr fawreddog 40 Dan 40 Inside Housing, gan ddathlu unigolion eithriadol o dan...
View

Cymdeithas Tai Barcud yn mynd allan i ymgynghoriad
Mae Cymdeithas Tai Barcud wedi comisiynu Asbri Planning Ltd i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio ar safle datblygu yng nghanol Cei Newydd. Gallai’r safle arfaethedig gynnwys...
View

Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid – 19 Mehefin
Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid Dydd Mercher 19 Mehefin 2024 11.00am – 2.00pm Dewch i gwrdd â staff: Tîm Arwain Barcud Y Tîm Tai a...
View

0+

O GARTREFI


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI