CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a sir Benfro.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Cymdeithas Tai Barcud yn mynd allan i ymgynghoriad
Mae Cymdeithas Tai Barcud wedi comisiynu Asbri Planning Ltd i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio ar safle datblygu yng nghanol Cei Newydd. Gallai’r safle arfaethedig gynnwys...
View

Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid – 19 Mehefin
Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid Dydd Mercher 19 Mehefin 2024 11.00am – 2.00pm Dewch i gwrdd â staff: Tîm Arwain Barcud Y Tîm Tai a...
View

Banciau bwyd
Yn lle rhodd Nadolig, mae Barcud yn cofio’r Banciau Bwyd bob blwyddyn newydd ac yn ddiweddar ymwelodd staff ag Aberystwyth ac Aberteifi i ollwng cyflenwadau...
View

Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid – 6 Mawrth
Cyfarfod Fforwm Cyswllt y Tenantiaid Dydd Mercher 6 Mawrth 2024 11.00am – 2.00pm Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth Coedlan y Parc, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1PG Cyfle...
View

0+

O GARTREFI


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI