CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a sir Benfro.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Prif Weithredwr Grŵp Barcud Hysbyseb
Prif Weithredwr GrŵpCanolbarth/Gorllewin CymruPecyn oddeutu £135,000 A ninnau wedi’n gwreiddio’n ddwfn ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, a Sir Benfro, yn Barcud, rydym yn uchelgeisiol...
View

Cyhoeddi DPA diweddaraf Barcud
...
View

Ymadawiad Y Prif Weithredwr.
Datganiad gan Alison Thorne, Cadeirydd Barcud. “Ar ôl rhyw 16 mlynedd wrth y llyw, yn adeiladu Tai Ceredigion yn gyntaf, ac yna, ar ôl uno...
View

Cyhoeddi DPA diweddaraf Barcud
...
View

0+

O GARTREFI


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI