Image

Mae Llywodraeth Cymru’n newid y gyfraith ynghylch sut y bydd tenantiaid yn rhentu eu cartrefi yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys landlordiaid gosod preifat a chymdeithasol ledled y wlad. 

Mae hyn yn digwydd ar y 1af o Ragfyr 2022. 

Bydd eich Cytundeb Tenantiaeth yn newid yn awtomatig yn Gontract Meddiannaeth ac fe gewch chi gopi o hwn i’ch cofnodion. 

Nid yw’r newidiadau’n effeithio dim ar eich rhent ac ni fyddant yn costio dim mwy o arian ichi. 

Mae’r newidiadau’n golygu: 

  • Mwy o hawliau olynu i drosglwyddo’ch cartref 
  • Bod rhaid i bob eiddo fod yn saff ac yn ffit i fod yn gartref 
  • Bod rhaid i landlordiaid roi dau fis o rybudd i denantiaid o unrhyw godiadau rhent 
  • Y caiff landlordiaid adfeddu eiddo sydd wedi cael ei adael, heb orchymyn llys, cyhyd â bod ymchwiliadau wedi cael eu gwneud.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Deddf newydd Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016,  cysylltwch â post@barcud.cymru neu galwch 0300 111 3030 

Contact Us