CROESO I BARCUD

Unodd Tai Ceredigion a Tai Canolbarth Cymru â’i gilydd ar 1 Tachwedd 2020, ac enw’r gymdeithas dai newydd yw Barcud.

Drwy gyfuno arbenigedd, profiad a gweledigaeth, Barcud fydd asgwrn cefn y ddarpariaeth o ran tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i brynu, a’u prynu yng nghanol Cymru.

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddielw. Caiff pob ceiniog ei hailfuddsoddi mewn darparu cartrefi o’r radd flaenaf yn ein cymunedau ledled Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.


0+

O GARTREFI PRESENNOL


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI