Interim Regulatory Judgement

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barcud Cyfyngedig – Interim Regulatory Judgement

Assessment: March 2021, Barcud Cyfyngedig is an RSL formed in November 2020 by the amalgamation of Tai Ceredigion and Mid Wales Housing. This regulatory judgement for Barcud replaces the previous judgements for those RSLs.

  • Governance (including tenant services) – Standard
  • Financial Viability – Standard

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barcud Cyfyngedig – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mawrth 2021. Cymdeithas dai a ffurfiwyd yn Nhachwedd 2020 yw Barcud, yn dilyn uno Tai Ceredigion â Thai Canolbarth Cymru. Mae’r dyfarniad rheoleiddio hwn ar gyfer Barcud yn disodli’r dyfarniadau blaenorol a gyhoeddwyd ar gyfer y cymdeithasau tai hynny.

· Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol

· Hyfywedd Ariannol – Safonol