Dyfarniad Rheoleiddio Interim

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barcud Cyfyngedig – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mawrth 2021. Cymdeithas dai a ffurfiwyd yn Nhachwedd 2020 yw Barcud, yn dilyn uno Tai Ceredigion â Thai Canolbarth Cymru. Mae’r dyfarniad rheoleiddio hwn ar gyfer Barcud yn disodli’r dyfarniadau blaenorol a gyhoeddwyd ar gyfer y cymdeithasau tai hynny.

  • · Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol
  • · Hyfywedd Ariannol – Safonol

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Barcud Cyfyngedig – Dyfarniad Rheoleiddio Interim

Asesiad: Mawrth 2021. Cymdeithas dai a ffurfiwyd yn Nhachwedd 2020 yw Barcud, yn dilyn uno Tai Ceredigion â Thai Canolbarth Cymru. Mae’r dyfarniad rheoleiddio hwn ar gyfer Barcud yn disodli’r dyfarniadau blaenorol a gyhoeddwyd ar gyfer y cymdeithasau tai hynny.

· Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol

· Hyfywedd Ariannol – Safonol