Cwblhawyd 8 eiddo yn 2022 yn cynnwys 4 x byngalo 2 llofft a 4 x Tŷ 2 lloft, Dol Dalis, Llanbedr PS

wearevindico