6 eiddo yn cynnwys 4 tŷ 2 lofft a 2 x tŷ 4 llofft, Ffordd Dinbych-y-Pysgod, Aberteifi

wearevindico