CROESO I BARCUD

Mae Barcud yn gymdeithas dai ddi-elw. Mae pob ceiniog yn cael ei ail-fuddsoddi i ddarparu cartrefi o'r radd flaenaf yn ein cymunedau ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a sir Benfro.

Trwy ddod ag arbenigedd, profiad a gweledigaeth ynghyd, Barcud yw asgwrn cefn darparu tai fforddiadwy i’w rhentu, eu rhentu i’w perchen a’u prynu yng nghanolbarth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Group Chief Executive Advert
Group Chief ExecutiveMid/West WalesPackage circa £135,000 Deeply rooted across Powys, Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire, at Barcud, we’re ambitious to do more to create firm foundations,...
View

Latest Barcud KPIs results released
...
View

Departure of Group Chief Executive
Message from Alison Thorne, Chair of Barcud “After some 16 years at the helm, first building Tai Ceredigion, and then, after the merger of Tai...
View

Latest Barcud KPIs results released
...
View

0+

O GARTREFI PRESENNOL


0

O AELODAU O STAFF


0

O BRENTISIAID


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN GWELLA CARTREFI


£0m

O FUDDSODDIAD MEWN ADEILADU CARTREFI