Diweddariad DPA

Mae Barcud yn cyrraedd chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan ddangos cysondeb cyson yn yr holl Ddangosyddion Perfformiad Allweddol. Diweddarwyd y wybodaeth ym mis Rhagfyr 2022.