Chair Vacancy

2 years on from a successful merger, Barcud is looking for an enthusiastic individual to lead the Board in the next exciting chapter in its history.  If you have vision, leadership skills and commitment to the sector – we need your details!  Closing date: Friday, 3rd February 2023 at 12 noon

Swydd Cadeirydd

2 flynedd ar ôl uno llwyddiannus, mae Barcud yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i arwain y Bwrdd yn y bennod gyffrous nesaf yn ei hanes. Os oes gennych weledigaeth, sgiliau arwain ac ymrwymiad i’r sector – mae angen eich manylion arnom!

Dyddiad cau: Dydd Gwener, 3ydd Chwefror 2023 am 12 hanner dydd