Barcud yn derbyn y Dyfarniad Rheoleiddio llawn cyntaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau’r Dyfarniad Rheoliadol llawn cyntaf ar gyfer Barcud.

Mae’r Bwrdd a’r Tîm Arwain wrth eu bodd gyda’r raddfa uchaf bosibl, sy’n ailddatgan y rheolaeth ariannol a llywodraethu trwyadl o fewn y gymdeithas.

Hoffai Barcud ddiolch i Aelodau gwirfoddol y Bwrdd, cydweithwyr ac aelodau Grŵp Monitro Barcud am eu gwaith caled a’u hymrwymiad yn ystod cyfnod sydd wedi bod yn anodd iawn i bawb. yma